แพทซิล่า กับอีกหนึ่งรายการปราบเซียน “KEEP YOUR LIGHT SHINING Thailand”