MicroGroovy

เป็นวงขนาดที่เล็กที่สุดของ iHearBand แต่ปกติจะรับเฉพาะงานที่เล็กจริงๆ เช่นงานเลี้ยงในบ้านมีสมาชิกหลักสิบคนครับ และนักร้องที่สามารถเล่นในวง Microgroovy ให้แน่นตามคอนเซ็ปไอเฮียร์แบนด์ได้มี คุณนัท และ คุณพัชร เล่นคีย์บอร์ดเท่านั้น หากใครคนใดคนหนึ่งไม่ว่างจะไม่สามารถจัดชุดนี้ได้ครับ

Price 22,000 baht

ราคารวมเครื่องเสียง Bose แบบ Portable
เวลาเล่น : 18:45- 21:30น. สำหรับงานพิธีการ/กิจกรรมตามปกติ

ตัวอย่าง

iNattt
083-322-9918

พัขร เกิดศิริ
086-896-5900