วงดนตรีไอเฮียร์แบนด์

“ได้รับเกียรติจากวง iHearBand พลังสูง สร้างความสนุกสนานครื้นเครง” : คุณนพพล พันธ์เงิน ผอ.โรงไฟฟ้าพระนครใต้
“จ้างร้อย เล่นล้าน” : คุณกานต์ชนิต พงษ์เพชร ผช.ผอ.ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ
“สนุกเฮฮากันมาก เพราะมีวงดนตรี iHearBand มาบรรเลงเพลง เพราะๆสนุกๆให้ฟัง เป็นการเริ่มต้นที่ดีกับชุมชน” : คุณหนึ่ง จุฑามาศ รท.9 กองฯ


egat

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

Other reviews

งานร่องเรือต้อนรับคุณปาเกียวจัดงานโดยคุณหมูOokbee
วงดนตรีงานอีเว้นท์ ไอเฮียร์แบนด์