ต่อไปงาน Toyota คงต้องรบกวนให้ไอเฮียแบนด์มาช่วยเล่นทุกครั้งนะครับเดี๋ยวผมจะช่วยนำเสนอพี่ๆในทีมครับ

ต่อไปงาน Toyota คงต้องรบกวนให้ไอเฮียแบนด์มาช่วยเล่นทุกครั้งนะครับ เดี๋ยวผมจะช่วยนำเสนอพี่ๆในทีมครับ / งานเลี้ยงผู้บริหาร ห้องเจ้าพระยาโรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ พระราม 3

toyota

คุณณัฐ Toyota

Other reviews

วงดนตรีงานอีเว้นท์ ไอเฮียร์แบนด์
วงดนตรีงานอีเว้นท์ ไอเฮียร์แบนด์
วงดนตรีงานแต่ง IHearband