“เก่งว่ะ !”

งาน wisdom โรงแรม So Bangkok 2023

นต.ศิธา ทิวารี กล่าวชมวงดนตรีไพรเวท

นต.ศิธา ทิวารี

Other reviews

วงดนตรีงานแต่ง IHearband
วงดนตรีงานอีเว้นท์ ไอเฮียร์แบนด์
วงดนตรีงานอีเว้นท์ ไอเฮียร์แบนด์