ตราบธุรีดิน จากปู่จ๋านมาหน้ากากหอยนางรม จนไอเฮียแบนด์