วงดนตรีขนาดเล็ก littleeyes แบบมีเครื่องเป่า

วงดนตรี littleeyes แบบ trio มีเครื่องเป่า

วงดนตรีรับจ้าง littleeyes แบบมีเครื่องเป่า