Luxury Morning Set

วงลักชู เราก็มีครับ เพิ่มความหรูหรามีระดับด้วยดับเบิ้ลเบส เครื่องสาย หรือเครื่องเป่าให้ภาพของความ luxury สำหรับแขกผู้มีเกียรติ เสียงเต็มฟังเพราะนุ่มนวลไม่หนวกหู ได้ทั้งเล่นแบบ background หรือเล่นแบบ show band เหมาะกับงานแต่งงานเช้า หรือใช้เล่นเป็นวงต้อนรับแขกในช่วงแรกของงานเลี้ยงเย็นได้ด้วยเช่นกัน จำนวนแขกที่เหมาะ 100 – 400 คน โดยสามารถเพิ่มนักดนตรีได้ครับ

Price 42,000 baht