IKEA STAFF PARTY

IKEA STAFF PARTY

IKEA STAFF PARTY

มือกีตาร์วงไอเฮียแบนด์, Lap Tapping Guitar ออกเกม 1000 หน้าและ Music บำบัด (GU), popular vote :overdrive guitar contest 5,ชนะประกวด"พูดลอยๆ",1st rising star" Tommy Emmanuel Concert และเคย produce งานให้น้องตุ๊กตา จามาพร และเฟื่องลดา สราณี