เป็นวงที่มีความยืดยุ่นสูง สามารถปรับได้รูปแบบวงได้ทุกตามความต้องการจริงๆ เยี่ยมเลยครับ

Jirawat Chanchai