“ได้เจอพี่ปลาทองและไอเฮียแบนด์ตั้งแต่ปีแรกที่เข้ามาทำงานที่เฟซบุ๊คส์เลย ตอนนั้นที่พี่ๆผู้บริหารแนะนำมา นี่ก็ห้าปีแล้ว เราจัดทุกปีใช้ไอเฮียแบนด์ทุกปี”

Meta Thailand

Other reviews

งานร่องเรือต้อนรับคุณปาเกียวจัดงานโดยคุณหมูOokbee